Sponsor Zoeken

Heeft u een sponsor of of bent u bezig met sponsors zoeken?

Voor uw vereniging ?
Voor uw instelling ?
Voor het goede doel ?
Voor uw project ?

HOE KUNT U EXTRA INKOMSTEN HALEN UIT SPONSORING, ZONDER VEEL EN EXTRA INSPANNINGEN.

Een eenvoudig, maar zeer kansrijk systeem maakt het mogelijk om een einde te maken aan de moeilijke financiële situatie van verenigingen, instellingen, goede doelen en projecten in een tijd van economische recessie en werkloosheid in Nederland en Europa.

Veel verenigingen, instellingen, goede doelen of projecten willen van alles, maar veel plannen blijven liggen door gebrek aan geld

– Heeft uw vereniging, instelling, goede doel of project gebrek aan geld ?
– Bent u zonder succes sponsors zoeken?
– Heeft u een sponsor of sponsoren ?
– Heeft u uw sponsor of sponsoren iets te bieden ?
– Heeft u de leden of medewerkers iets te bieden ?
– Wilt u uw relaties helpen met besparen ?
– Beantwoordt u meerdere van bovenstaande vragen met ‘ja’ ?

LAAT U DAN SPONSOREN DOOR UW RELATIES TE LATEN BESPAREN

Hoe haal je meer uit sponsoring van uw vereniging, uw instelling, uw goede doel of project

BENT U …….

NIEUWSGIERIG, maar vooral

AMBITIEUS om uw plannen te realiseren en

GEVOELIG VOOR een andere manier van sponsoring en gesponsord worden, omdat de traditionele manier van sponsoren toch niet voldoende geld oplevert ?

GEÏNTERESSEERD hoe u meer uit sponsoring kunt halen voor uw vereniging, instelling, goede doel of project, lees dan verder.

Het systeem van SPONSOREN door INTERNETAANKOPEN

Veel verenigingen, maar ook instellingen, goede doelen of projecten, willen van alles: breedtesport, topsport, een goede jeugdopleiding, een goede accommodatie, trainers betalen, toernooien organiseren, zieke medemensen een fijne dag bezorgen, kinderen helpen hun droom te realiseren, vakantieweken organiseren, maar veel plannen komen niet tot uitvoer door gebrek aan geld en een slecht systeem van sponsoren.

MAAR WAT HEEFT U UW BESTAANDE OF NIEUWE SPONSOREN TE BIEDEN ?

Het systeem van sponsoren dat wij presenteren, staat in verschillende opzichten lijnrecht tegenover de klassieke vorm:

– het is een andere manier van sponsoren
– deze vorm van sponsoren is onbeperkt in tijd
– het inkomen van de vereniging, instelling, het goede doel of het project kan door deze vorm van sponsoren exponentieel toenemen
– de vereniging, de instelling, het goede doel of het project bepaalt zelf hoeveel tijd en energie zij aan deze vorm van sponsoren wenst te besteden
– de resultaten zijn meetbaar voor de sponsor èn de vereniging, de instelling, het goede doel of het project
– de sponsor maakt geen aanspraak op het voor een sponsor gangbare pakket van tegenprestaties, gericht op het opvoeren van naambekendheid

WIN-WIN

De vereniging, de instelling, het goede doel of het project  verdienen extra inkomsten, de achterban krijgt de mogelijkheid om gratis te sponsoren. U hoeft dus niet meer veel tijd te steken in een sponsor zoeken.

GEÏNTERESSEERD ? Bekijk onderstaande video.